ما هر گونه مراسم با حضور‌ متجاوزان جنسی را تحریم و از شرکت کردن در آن ‌خودداری می‌کنیم. همچنین دیگران را نیز به انجام چنین کاری تشویق می‌کنیم.

With 1 Signatories
50.6%
We still need 1 Signatories

نامه سرگشاده

FrançiasEnglishبالعربية – ItalianoEspañolفارسى

سازمان‌ دهندگان گردهمایی‌های مربوط به آزادی اینترنت و جامعه هکرها:

ما جامعه پشتیبان آزادی اینترنت، جامعه‌ای که حامی حقوق بشر و حمایت کننده افرادی که مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند، از اخبار و وقایع روزمره درباره آزار و تجاوز جنسی و سایر موارد مربوط عمیقا متاثر و آزرده شده‌ایم.

اتفاق‌هایی که در این اجتماعات و گردهمایی‌ها که مرکز تبادل افکار، پیدا کردن راه حل، در میان گذاشتن چالش‌ها و تقویت همکاری با یکدیگر است، روی داده ما را بسیار نگران و هوشیار ساخته است.

آزار و خشونت جنسی و همدستی با این اعمال و افراد، ما را از اعتمادسازی و اتحاد لازم برای دفاع از حقوق بشر دور می‌سازد. در نتیجه ما از شرکت در بعضی از این گردهمایی‌ها خودداری می‌کنیم.

ما شما را برای پیوستن به اعتراض در این زمینه دعوت می‌کنیم. تنها صحبت کردن در مورد خشونت علیه زنان در اجتماع کافی نیست، ما باید عواملی را که ریشه این خشونت‌ها هستند کنترل و منزوی کنیم. ما فضای نمونه‌ای را که نشان دهنده حقوق و ارزش‌هایی است که برایش مبارزه کرده‌ایم ایجاد می‌کنیم.

ما تقصیرکاران را نه فقط افرادی که دست به این خشونت‌ها می‌زنند بلکه سازمان‌هایی که با آگاهی کامل این افراد را به جمع خود دعوت می‌کنند، می‌دانیم.

پیامی که با دعوت این افراد متجاوز به گردهمایی‌های خود به بازماندگان می‌رساند این است که کار این افراد مهم‌تر از ایمنی شماست.

در نتیجه ما قاطعانه از شرکت در هرگونه اجتماع و گردهمایی که اولویت به امنیت زنان نداده و فرهنگ ترس را رواج می‌دهد خودداری می کنیم. ما هر گونه مراسم با حضور‌ متجاوزان جنسی را تحریم و از شرکت کردن در آن ‌خودداری می‌کنیم. همچنین دیگران را نیز به انجام چنین کاری تشویق می‌کنیم.

ما امضا کنندگان این نامه در همبستگی با تمامی بازماندگان برخاسته‌ایم. عده زیادی از ما به سکوتشان در مورد تجاوز و خشونت جنسی ادامه می دهند.

این نامه اولین اقدام عمومی در حمایت از جنبش «فضایمان را حفظ کنیم»  برای اصلاح گردهمایی‌های سازمان یافته و ایجاد فضاهای امن در مقابل آزار و تهدید به خشونت جنسی است.

امضاکنندگان

 • Tara Tarakiyee
 • Dragana Kaurin
 • Keith Hiatt
 • Chinmayi S K
 • Abir Ghattas
 • Dalia Othman
 • caroline sinders
 • Giovanni Pellerano
 • Rahma Sghaier
 • Rory Byrne
 • Mahsa Alimardani
 • Jillian C. York
 • Eva Dingel
 • Oktavía Jónsdóttir
 • Susanna Inkinen
 • Karen Reilly
 • Carolyn Anhalt
 • Samir Nassar
 • Nicolas Sera-Leyva
 • Renata Aquino Ribeiro
 • Frerieke van Bree
 • Jeff Landale
 • Martin L. Fällman
 • Ernst Spitaler
 • Lorax B. Horne
 • Peter Micek
 • Nathalie Maréchal
 • Simone Basso
 • Matt Mitchell
 • Marianne Diaz
 • Nighat Dad
 • Claudio Agosti
 • Rory Allen
 • Nima Fatemi
 • Tom Lowenthal
 • Mayssae Ajzannay
 • Holly Kilroy
 • gary host
 • Andrew Ford Lyons
 • Kevin Miston
 • Raquel Renno
 • Thomas Seropian
 • Jon Camfield
 • spideralex spideralex
 • Pi Tra
 • Naomi Srikandi
 • FX Haraoni
 • Muhammad Faisal Bustamam
 • Dhyta Caturani
 • Dinda Yura
 • Yasmin Purba
 • Liam Pomfret
 • Mallory Knodel
 • Rangga Purbaya
 • Thina Lopez
 • Floriana Pagano
 • mirla mirla
 • Jennifer Schulte
 • Michael Carbone
 • Griffin Boyce
 • Rohini Lakshané
 • intui intui
 • Matthew Stender
 • Jessamine Pacis
 • Linda Christanty
 • Stephanie Seale
 • Jill Dimond
 • Kevin Marks
 • Marty McGuire
 • Tails developers
 • Erin McConnell
 • Nariman Gharib
 • Dina Solveig Jalkanen
 • Matthew Chen
 • Georgia Bullen
 • Charlie Smith
 • Sanjana Hattotuwa
 • Nathan Freitas
 • Tom King
 • Saul Tannenbaum
 • Hadrien Péan
 • Terence Eden
 • Brittany Piovesan
 • Nadim Kamel
 • Ovais Quraishi
 • Nicholas Weaver
 • Ben Kerry
 • Sarah Aoun
 • Jade Ahking
 • Trinh Nguyen
 • Afef Abrougui
 • Tanya Lockwood
 • Fundación Acceso
 • Moritz Tenthoff
 • Friedhelm Weinberg
 • Ian Schuler
 • Turkey Blocks team
 • Eva Galperin
 • Krista Bennett
 • Rogelio López
 • Collin Sullivan
 • Roya Pakzad
 • Pablo Di Noto
 • Kevin Bankston
 • Chido Musodza
 • Donna Wentworth
 • Camille Fischer
 • Nathan Sheard
 • Chris Ritzo
 • Sergio Araiza
 • Tom Trewinnard
 • Rachel Bernstein
 • Ali Sibai
 • Leigh Honeywell
 • Tanya Lokot
 • Sherif Elsayed-Ali
 • Adam Fisk
 • Starchy Grant
 • Amira Khalil
 • Laura Cunningham
 • Wafa Ben Hassine
 • Sara Brody
 • Mohamed ElGohary
 • Valerie Aurora
 • Natasha Msonza
 • Don Le
 • Hanna Kreitem
 • Irène Nam
 • Carole Caple
 • Tim Wilson-Brown
 • Bernadette Baker, RN OCN
 • Yael Grauer
 • Lene Preuss
 • Angelika Tsaros
 • Ars Ivci
 • Maryam Al-Khawaja
 • Henrik Chulu
 • Casey Callendrello
 • Jonas Steinberg
 • Paola Villarreal
 • Aral Balkan
 • Tanya O'Carroll
 • Elisa Marvena
 • Semanur Karaman
 • Cameron Nail
 • Vivian Zúniga
 • Emma van Leeuwen
 • Sid Rao
 • Urvi Nagrani
 • Frerieke van Bree
 • Alexa Koenig
 • Chris Walker
 • Veronica Iswinahyu
 • Tobia Alberti
 • Oxblood Ruffin
 • Diana Krebs
 • Rebecca MacKinnon
 • Bob Mottram
 • Nicolas Zart
 • Luka Prinčič
 • MPR Mathias Poujol-Rost
 • Steve Clement
 • Mo Hoseini
 • Sina Kouhi
 • amir 3point
 • Liz Steininger
 • Jadi ‌‌‌‌‌
 • Neema Iyer
 • Fereidoon Bashar
 • Richard King
 • Leva Zand
 • Farnaz Moradi
 • Stéphane Guillou
 • Hamid Hosseini
 • sahar masoudi
 • Jurre van Bergen
 • Kathryn Striffolino
 • Aaron Huslage
 • Geoffrey King
 • Soudeh Rad
 • Melina Khorshidian
 • Arzu Geybulla
 • Katherine Phelps
 • Nima Ganjfar
 • Ephraim Percy Kenyanito
 • Kelly Daniel Kigonya
 • Hamed Behravan
 • Ei Myat Noe Khin
 • Nani Jansen Reventlow
 • Andreas Reventlow
 • Lara Bitar
 • Dlshad Othman
 • Carmen Alcázar
 • David Sullivan
 • Shari Steele
 • Ivan Martinez
 • Agnes Callamard
 • Bakhtiyor Avezdjanov
 • Chinmayi Arun
 • Nehaa Chaudhari
 • Petrux-EC Ecuador
 • Rosie Williams
 • Melanio Escobar
 • Reza Ghazinouri
 • Ali G. Ravi
 • Irene Poetranto
 • Alex Schlotzer
 • Raham Rafiee
 • Michael J. Oghia
 • Smita Vanniyar
 • Gabriela Rodriguez
 • Tara Dashti
 • Elham Malekpoor Arashlu
 • Tom Wills
 • Serene H
 • Mansoor Raeesi
 • Sara Terp
 • Katherine Metzroth
 • Hamed Behravan
 • Esth Lim
 • Neda Kashani
 • حسین رونقی
 • Mozhgan Azin
 • Shahrokh Heidari
 • Gabriella Coleman
 • Shary B
 • Vasileios Grigoriou
 • Anna May
 • Kristen Yawitz
 • Christina Hartmann
 • Margaret Andem
 • Marco Setiawan
 • Wojtek Bogusz
 • Alexej Kollakowski
 • Erin Wyatt
 • Shubha Kayastha
 • Sarah West
 • Aida Mahmutović
 • Lia Kiessling
 • Al Walid Chennoufi
 • Autodefensa Informática Radio Almaina
 • eulalio barbero
 • ng0 / ng0
 • Pablo González
 • Megan Price
 • Becky Faith
 • Perrine Deschellette
 • Debra Williams Cauley
 • Sara Ismail
 • Liza Martin
 • Damon Lane
 • James Klein
 • Ariel Barbosa

1 امضاء کننده در حال حاضر.

امضا کنید!